Berg211s miljöpolicy
Vår verksamhet är att hyra ut en eventlokal i ett bergrum. Bergrummet byggdes som civilskyddsrum på 30-talet. Och har stått tomt tills vi tog över det 2005, för att att renovera och återanvända denna unika miljö. Mycket av vårt byggmaterial är återvunnet material och köpt hos Återbruket, Kommunens återvinningsbutik.

Denna miljöpolicy redovisar hur vi bedriver vår verksamhet. Och hur vi påverkar miljön:
Berg 211 har från dag ett, haft en tanke om återvinning och ett hållbar verksamhet ur miljösynpunkt. I dialog med anställda, leverantörer och kunder jobbar vi för att aktivt förbättre vårt miljöarbete. Vår personal får utbildning på vårt källsorteringssystem, och vår policy.

Anställd medarbetare/inköpare ansvarar för att rutiner och policy om vårt miljöarbete efterföljs.
Föreningens ordförande är ytterst ansvarig för årlig egenkontroll.

Föreningen har följande områden i sin verksamhet som är påverkningsbara ur miljösynpunkt:

Kommunikation
Miljöpolicyn ska förevisas samtliga anställda, medlemmar och hyresgäster.

Inköp av förbrukningsmateriel
Städmateriel som köps in är i största möjliga mån godkända med välkänd miljömärkning, och förbrukningspapper även oblekt om möjlighet finns. Inköp sker ifrån butiker i närområdet.

Källsortering och återvinning
Vår personal källsorterar emballage, elektronik, lysrör och batterier. Hyresgäster får genomgång på källsortering av deras egna avfall inför varje arrangemang, så som: ljust och mörkt glas, metall, pappkartong, brännbart och matavfall. Återvinning av glas, metall och pappkartong körs till Återviningscentral av våra anställda. Brännbart och matavfall hämtas av Kommunen.

Kunder och hyresgäster
Utskick till kunder sker elektronisk för minskad miljöpåverkan.
Våra hyresgäster informeras om vår miljöpolicy i samband med kontraktsskrivning. I hyresavtalet förlängs våra tankar om minimal miljöpåverkan i samband med arranagemang i vår lokal. ”Vi på Berg211 värnar om miljön, och vill även att ni gör det, när ni genomför ert event hos oss. Vi önskar att ni väljer miljö och ekologiskt märkta produkter i största möjliga mån.
Genomgång av källsortering sker på plats, ej sorterat avfall debiteras 200 kr/säck.”

Energiförbrukning
Bergrummet är en unik fastighet, då en naturlig bergvärme ger 12 grader året runt. Övrig uppvärmning sker till störst del av värmepump (luft – luft). Lampor i lokalen är lågförbukande och LED-belysning.

Genom aktivt miljöarbete och med årliga kontroller når vi våra miljömål.