Behövs några tillstånd för dit arrangemang ?

Berg211 hyrs ut som mötes- och festlokal för olika aktiviteter och sammankomster. Såväl föreningar som privatpersoner och organisationer får hyra lokalen.

Vem får hyra lokal?
Du kan som förening, organisation eller privatperson hyra av oss.

Vad får lokalen användas till?
Typiska användningsområden är möten, utbildning, fest och inomhusaktiviteter som musik och dans.
Berg211 har inte rollen som myndighet bedöma vilka som hyr vår lokal. Berg211 respekterar den grundlagsskyddande åsikts- och mötesfriheten och överlåter åt rättssystemet att hantera det som bryter mot lagen. Om ett möte mynnar ut i något som kan uppfattas som hets mot folkgrupp eller annan brottslig handling bör det prövas i domstol.

Tillstånd för offentliga tillställningar
Om du ska använda lokalerna till offentliga arrangemang behöver du söka tillstånd för detta hos polismyndigheten. Berg211 skall även få en kopia på tillståndet.
Polisen tillståndsenhet: Tillstånd för offentligt Arrangemang

Tillstånd för att sälja alkoholhaltiga drycker
Det krävs tillstånd för att sälja alkoholhaltiga drycker. Detta söker du hos tillståndsenheten på social resursförvaltning.
Göteborgs Kommun Social resurs: Tillståndsenheten

Decorative Images

Bardisken
Berg211s bergrum och bardisk är helt utan alkohol och tobaksreklam. Vi välkomnar varmt alkoholfria event.
Baren är ca 4 meter bred, och utrustad med 2 st stora hyllor och 3 st kylskåp med glasdörrar.

Utbud
Ni som kund får själv bestämma, vilket utbud Ni vill att ska finnas i baren för försäljning.

Alkoholservering
Vid privata arrangemang är det alltid lagligt att bjuda på alkohol, vid exempelvis bröllop. Gästerna kan även medtaga egen dryck.

Organisationer kan söka alkoholtillstånd, det går även bra att sälja alkohol till självkostnadspris se alkohollagen.
Nedan finner Ni länk till Alkoholllagen, samt Tillståndsenheten för att söka serveringstillstånd.
Riksdagen: Alkohollagen (2010:1622)


Här är företag som kan hjälpa Er med barförsäljning vid privata och offentliga arrangemang: https://nordicfamily.se

 

Decorative Images


Entrévärd
Berg211 rekommenderar alltid att Ni har en entrévärd vid privata arrangemang, med gästlista så rätt gäster kommer in på Er tillställning.

Säkerhet
När Ni gör ett offentligt arrangemang höjs kraven på säkerheten i tillståndet från myndigheten.
Ni får fritt välja vilken företag Ni vill samarbeta med. Gäller det ungdoms arrangemang har vi valt att samarbeta med Jensplus Säkerhet.

Vaktbolag
Rixbevakning
Focussecurity

Känns det krångligt ? Inga problem, vi guidar Er !